نبوغ هیچ رمز و راز دیگری وجود ندارد

نبوغ هیچ رمز و راز دیگری وجود ندارد

ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلبروایت سرشار است از جزئیاتیست ‌که جز به تجربه‌ی زیسته نوشتنش مقدور نیست. از آ

read more